ÖZEL OKUL TEŞVİK BAŞVURULARI

Özel okul teşvik başvuruları 10 Ağustos 2018 – 06 Eylül 2018 tarihleri arasındadır.

 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI DESTEK TUTARI 3.290 TL

ÖZEL OKUL TEŞVİK BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

• İl, Ulusal veya uluslararası yarışmalarda alınan derecelerle ilgili (birincilik, ikincilik, üçüncülük) belgeler,
•  Öğrencinin birlikte yaşadığı aile bireylerine ait (2018 yılı Mayıs-Haziran-Temmuz aylarından birine ait) gelir durumlarını gösteren vergi dairesi, muhasebe birimleri veya ilgili kişi veya kurumlardan alınması gereken belgeler,
•  Kira geliri varsa,  “Kira Gelir Taahhütnamesi” formunun doldurulup teslim edilmesi,
•  Öğrencinin diğer kardeşlerinin öğrenim durumunu gösteren belge veya üniversitede okumaya hak kazandığını gösteren belgeler alınması gerekmektedir.
NOT : Okul öncesi eğitime devam eden öğrencilerden 48-66 ay yaş grubunda olanlar bir defaya mahsus olmak üzere eğitim öğretim desteğinden yararlanabilir.

ÖZEL OKUL TEŞVİK BAŞVURU İŞLEMLERİ

• Destek başvurusu için belirtilen belgeleri hazırlayan veliler, öğrencilerinin kayıtlı oldukları okula giderek başvuru yapabileceklerdir.
• Okul yönetimi veli/vasinin hazırlamış olduğu belgeleri kontrol ederek alıp e-okul üzerinden başvuru yapıp onaylayacaktır.
• Veli başvuru yaptığına dair çıktının bir örneğini imza karşılığı alıp saklayacaktır.